Istoricul școlilor Liteni și Ulmi

Satul Ulmi, atestat  documentar  încă din 1437, este cel mai vechi din comuna Belcești. În secolul XIX, ca urmare a legilor cuziste de împroprietărire, tineri gospodari din Liteni-Suceava se stabilesc în Ulmii Noi,  așezare care se dezvoltă rapid și este atestată oficial în 1879 drept satul Liteni.

Școala Polieni-Ulmi a funcționat încă din 1865, deci are o tradiție de mai bine de 150 de ani, fiind vizitată de însuși Eminescu în 1875, pe când era revizor școalar, și fiind menționată de acesta în „Scrieri pedagogice”.  Din 1909, a devenit Școală de agricultură, având cursuri gimnaziale, liceale și de ucenici. Întrucât a fost abandonată în 1948, clădirea s-a prăbușit, iar în 1974 s-a ridicat o școală nouă, pentru copiii de nivel primar și preșcolar. În prezent, la structura Ulmi sunt înscriși 54 de copii la nivel preșcolar și primar. Școala nouă are patru săli de clasă și dotări moderne, care asigură buna funcționare a actului didactic.

La Liteni, școala ființează din 1919. La început, cursurile se desfășurau în casa învățătorului Matei Ștefănescu. Grație inițiativei acestuia și contribuției sătenilor, în 1923 s-a construit un local cu două săli de clasă și o cancelarie. Bombardamentele celui de-al doilea Război Mondial distrug aproape complet satul Liteni, aflat exact pe aliniamentul frontului Chișinău-Iași-Nămoloasa. Din cele 210 gospodării, școală, biserică și patru magazine, rămân doar două case. După război, sătenii reconstruiesc casele, biserica și școala (1958) care are inițial două săli de clasă și cancelarie, iar din 1962, patru săli de clasă. O nouă etapă în dezvoltarea școlii se încheie în 2002, când se contruiește un nou corp al școlii. În prezent, la Liteni sunt înscriși 260 de elevi la nivel preșcolar, primar și gimnazial. Școala a trecut printr-un radical proces de renovare, copiii beneficiind de sală de sport, amfiteatru pentru ore în aer liber, dotări moderne în cele șapte săli de clasă. S-au finalizat și lucrările de la clădirea noii Grădinițe cu Program Normal Liteni,  care asigură teren de sport și spațiu de joacă la înalte standarde.